DAP info

Informatie voor dierenartsenpraktijken

Bij opvallend of problematisch gedrag is het van belang dat er eerst een medische oorzaak wordt uitgesloten. Bij plasproblemen met urineonderzoek, bij katten vanaf 7 jaar bij voorkeur middels een volledige seniorencheck. Als er niets medisch speelt kan er een doorverwijzing plaatsvinden. Bij het Kattengedragsadviesbureau (KGA) worden 100% katvriendelijke adviezen gegeven op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Het Kattengedragsadviesbureau heeft tientallen jaren voltijds ervaring in het behandelen van gedragsproblemen en al vele duizenden eigenaren en katten kunnen helpen. Elk probleem verbetert door een gedragsbehandeling, indien de eigenaren de adviezen opvolgen. Echter uit onderzoek weten we dat de toewijding in het opvolgen van de adviezen niet altijd optimaal is, een bekend probleem bij dierengedragsbehandelingen. Om die reden is het aan te raden dat de eigenaren kiezen voor een traject met opvolging, zodat we de vinger aan de pols kunnen houden op dat gebied. Echter niet iedereen is daarvoor te motiveren. Daarom zijn er diverse gedragsbehandeling die qua kosten en tijdsinvestering verschillen.

De ervaring heeft ook geleerd dat eigenaren vaak pas in een erg laat stadium worden doorverwezen, vaak speelt het probleem dan al heel erg lang. Het Kattengedragsadviesbureau kan middels spreekuren in dierenklinieken het voortouw nemen om dit al in een vroeg stadium te detecteren. Daar zijn beproefde protocollen en methodieken voor.

Werkwijze

Als de klant contact met het KGA opneemt wordt bekeken of het zinnig is om een gedragstraject in te gaan. Er zijn enkele situaties waarin het niet zinnig is, omdat de wens van de eigenaren bijvoorbeeld tegen de natuur van de kat ingaat, waardoor de kans op succes dermate klein is dat wij een traject in die gevallen afraden. Maar in verreweg de meeste probleemsituaties kan verbetering worden gebracht.
Wat uniek is aan de werkwijze die door het KGA op basis van wetenschappelijke kennis en tientallen jaren ervaring is ontwikkeld, is dat de nadruk ligt op het welzijn vanuit kats perspectief (felinocentrisch). Het KGA is de enige organisatie die met deze methode werkt en op basis daarvan de meest uitgebreide opleiding op dit terrein (KGA Kattengedragsadviseur) heeft ontwikkeld.

Het KGA is een Aequor erkend lesinstituut en begeleid stagiaires van erkende opleiding bij hun afstuderen (mbo/hbo/wo). Naast lesgeven worden er ook gastlessen gegeven bij erkende opleidingen (paraveterinair o.a.) en gesproken op (veterinaire) congressen en symposia.

Diensten voor de dierenkliniek
– gedragsspreekuren
– adviesrapport katvriendelijke kliniek
– leuke activiteiten voor op open dagen
– lesspecials

Meer informatie over de therapeuten

Marcellina Stolting

Kattenexpert Marcellina werkt al tientallen jaren met katten. Zij is namelijk de grondlegster van de kattengedragstherapie in Nederland.

Elles Nijssen

Elles Nijssen is in Leiden de adviseur. Elles is al jaren intensief bezig met kattengedrag.

Lenny Verbeek

Na het volgen van de opleiding Voortgezette Felinocentrische Kattengedragskunde en het behalen van het diploma werkt Lenny als bevoegd felinocentrische KGA-kattengedragsadviseur. Ze is (mede) beheerder van de KGA facebook groep Katten, Gedrag & Welzijn en van tijd tot tijd beantwoordt ze vragen bij de gratis Katten Advies Lijn van de KGA. Lenny heeft 15 jaar gewerkt als paraveterinair bij de diverse dierenartsenpraktijken en heeft 8 jaar een Kattenoppasservice gehad. Heb je vragen over het gedrag van je kat en wil je weten op welke manier je kat geholpen kan worden mail dan naar lenny@kattengedragstherapie.nl

Doorverwijzen

 Wanneer doorverwijzen?

We merken dat er in de praktijk vaak veel te lang wordt gewacht met het zoeken van professionele hulp bij problemen met de kat. Wij zien graag dat de katteneigenaren z.s.m. met hun hulpvraag bij ons terecht komen. Omdat hoe langer het probleem duurt, des te meer de relatie tussen de eigenaren en de kat onder druk komt te staan en de motivatie voor een gedragsbehandeling nadelig kan beïnvloeden. Bij alle gedragsmatige aangelegenheden zoals vragen over een emotioneel trauma, een nieuwe kat erbij, een kat willen nemen, socialisatie, of andere puur gedragsmatige zaken, is het altijd beter z.s.m. contact te zoeken met een erkend kattengedragstherapeut. Liever te snel contact opnemen, dan te laat. 

Als de katteneigenaar contact met ons opneemt zullen wij ook vragen of zij doorverwezen zijn door hun dierenarts. Wij vragen de eigenaren om medische informatie over hun kat/ten. Mocht uit onze analyse blijken dat er nog aanvullende onderzoeken nodig kunnen zijn, dan geven we dat aan de doorverwijzende dierenarts door.

Doorverwijzen

Indien u cliënten doorverwijst voor advies, betrekken wij de medische historie altijd bij ons gedragsmatig onderzoek. Het is prettig als u bij doorverwijzing deze gegevens al toevoegt.
Zonder lichamelijk onderzoek nemen wij een kat niet in behandeling, behalve als naast het specifieke plasprobleem (bijv.) ook socialisatieproblemen, stress of angst een rol spelen. Dan kan het medische onderzoekstraject gestart worden naast een gedragsmatig traject. Indien we vermoeden dat er behalve de gedragsproblemen ook de mogelijkheid bestaat van fysieke problemen (bijv. t.a.v. de locomotie) zullen wij steeds terugkoppelen en verwijzen naar de eigen dierenarts of specialist.

Werkwijze

Afhankelijk van de motivatie van de eigenaren zijn er verschillende behandelopties. Bij alle consultvormen komen mogelijke medische aspecten aan bod, bij de een uitgebreider dan bij de ander. Als er is doorverwezen naar de Katten Advies Lijn krijgt de doorverwijzer hiervan bericht als de klant contact heeft opgenomen.

Onze werkzaamheden voor Tinley hebben wij beëindigd per maart 2006. Wij zijn hier niet langer bij aangesloten.

Elke kat gelukkig naar de dierenarts

Er zijn drie belangrijke oorzaken gebleken waarom niet alle katten zo gelukkig zijn.

  1. Katten worden veel te weinig naar de dierenarts gebracht.
  2. Mensen krijgen het Spaans benauwd als de kat in de reismand moet.
  3. Mensen hebben te weinig kattenspullen in huis.

Om te voorzien in die lacune is de voorlichtingscampagne Elke Kat Gelukkig ontwikkeld, gebruik makend van een gratis lezing, folders, posters en schapkaarten voor verkooppromotie van o.a. Feliway.

Link naar folder elke kat gelukkig

In de kast na de dierenarts

Deze Snoezepoes heeft na een dierenartsbezoek bij thuiskomst maar liefst twee weken bovenin de kast gezeten. Ze dorst er niet uit te komen. Dat kwam omdat haar zus de geur van de dierenarts niet kon waarderen en haar de kast injoeg. Waar Snoezepoes vervolgens niet meer uit durfde. Agressie na dierenartsbezoek is te voorkomen.
De eigenaar was zo lief om tijdelijk (uit nood geboren) dan maar een kattenbakje voor haar in de kast erbij te zetten.

Nuttige links voor de praktijk:

International Cat Care

Pin It on Pinterest