Mag je die wegvangen?
Volgens de Dierenpolitie mag dat niet: je bent in overtreding als je een vangkooi gebruikt. Volgens de Flora- en Faunawet is het een illegaal vangmiddel. Artikel 15 lid 2 Flora- en faunawet bepaalt: Het is verboden zich buiten gebouwen te bevinden met bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van dieren, of met materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen of van de krachtens het eerste lid aangewezen middelen, indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die middelen of materialen voor het doden of vangen van dieren zullen worden gebruikt. ” Als een ‘middel’, bedoeld in dat artikel, is o.a. een vangkooi aangewezen (artikel 11 lid 2, Besluit beheer en schadebestrijding dieren). Vangkooien mogen op grond van artikel 5 Bbsd alleen worden gebruikt in het kader van schadebestrijding. Daar valt deze situatie niet onder. Op grond van het burenrecht of de gemeentelijke APV kan wel worden opgetreden tegen overlast van katten.

Hoe houd je die katten uit je tuin?
Bestaat er een wet, artikel of bepaling die huisdierbezitters verplicht om ervoor te zorgen dat hun huisdier geen overlast bezorgt? Is het mogelijk om een kattenbezitter die zijn kat vrij laat rondlopen in de buurt en die overlast veroorzaakt doordat hij zijn behoefte in jouw tuin doet of je midden in de nacht wakker krijst, juridisch aanspreken op deze feiten? Je hoeft namelijk niet zonder meer doe overlast van katten te accepteren. Het is dan een goed plan om de situatie met de buren te bespreken en hen te vragen om de tuin af te zetten. Ook zijn er een aantal mogelijkheden om zelf katten op een afstand te houden (zoals de Reigerschrik o.i.d.). Als je een conflict hebt met je buren hierover (en hierover juridische bijstand zou vragen) en er echt sprake is van overlast, kan de oplossing bestaan uit het maken van een deugdelijke catproof erfafscheiding (bijv. met een oscillot of protectapet systeem). Buren blijken als iemand bijv. teveel katten heeft in onhygiënische omstandigheden en overlast geeft qua geur e.d. wel hun recht te kunnen halen. Een voortdurende geur van mest of een ammoniakgeur door vele katten is dan ook allesbehalve plezierig. Ook in deze gevallen geldt dat buren het een en ander van elkaar moeten kunnen verdragen en hebben mensen het recht om huisdieren te houden, maar ze mogen het daarbij niet te bont maken. Dat buren overlast van huisdieren ervaren komt helaas vaker voor. Hierover is al vaker geprocedeerd. Rechters kijken naar de volgende omstandigheden:
– Hetgeen partijen zijn overeengekomen (algemene huurvoorwaarden/huishoudelijk reglement)
– Het aantal dieren in verhouding tot de grootte van de woning/tuin
– De pogingen die zijn ondernomen om in der minne een oplossing te bereiken
– De ernst van de overlast
– De duur van de overlast
– De tijd die een eigenaar heeft om voor zijn dieren te zorgen.

Is jagen door katten wel toegestaan?
Katten mogen vrij buiten rondlopen. Formeel ben je als kattenbezitter in overtreding wanneer de kat een beschermde diersoort vangt. Dat is het geval op basis van al jaren bestaande wetgeving. Als een kat een vogel pakt, is de eigenaar strafbaar volgens de Wet natuurbescherming art. 3.1. Wie de EU-regels uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zeer letterlijk neemt, zou kunnen concluderen dat dit niet mag, omdat katten een gevaar vormen voor meer dan 300 bedreigde diersoorten door heel Europa. De Europese Unie ontkent dat katten voortaan niet meer of alleen nog aan de lijn naar buiten mogen, wat impliceert dat de regels niet zo letterlijk genomen moeten worden en dat katten vrijelijk buiten rond mogen lopen.

Ben je als eigenaar aansprakelijk?
Maar als een kat de straat oversteekt waardoor een bestuurder uitwijkt en schade veroorzaakt, is de eigenaar van de kat aansprakelijk. Net als dat de kat de hor van de buren kapot krabt om naar binnen te willen. Als een kat een hond aanvalt is de eigenaar van de kat aansprakelijk voor de schade, maar als de hond de kat eerst aanviel is de eigenaar van de hond aansprakelijk.

Wat als de buren hun kat verwaarlozen?
Bij het verwaarlozen of mishandelen van dieren is het aangewezen om hier altijd melding van te maken. Knijp geen oogje dicht om de relatie met de buren niet te verzieken. Dierenleed kan worden gemeld bij het landelijke meldpunt 144. Ook bij twijfel is het aangeraden om hier contact mee op te nemen. Als ook de eigenaar problemen heeft en duidelijk niet in staat is om voor zichzelf en de dieren te zorgen, is het belangrijk dat ook de wijkagent op de hoogte wordt gebracht. Bij de Dierenpolitie kun je ook anoniem melden.

Er is een meldpunt overlast katten: https://meld.nl/organisaties/burenoverlast-katten/
Je kunt ook altijd te rade gaan bij de Dierenpolitie.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!