Opleiding KGA Kattengedragsadviseur

Voortgezette Opleiding Felinocentrische Kattengedragskunde

Je wordt niet zomaar een kattengedragskundige, maar een KGA Kattengedragskundige: 100% katvriendelijk!
Het Kattengedragsadviesbureau biedt de meest uitgebreide en volledige voortgezette opleiding voor kattengedragstherapie. De enige opleiding waar de kat en diens welzijn 100% centraal staat! Volop aandacht voor emoties van katten, hun intelligentie en psychologie, de evolutionaire achtergrond van het gedrag en de biologische processen die aan het gedrag ten grondslag liggen. Kortom: je leert waarom een kat bepaald (probleem)gedrag vertoont en kunt door jouw grondige kennis binnen vier weken een verbetering realiseren. En dat geheel katvriendelijk!
Deze opleiding is uitermate geschikt als vervolgopleiding voor kattengedragstherapeuten en gedragsadviseurs die hun kennisniveau nog verder willen verdiepen. Bij de indeling in blokken (zie vlak boven de lesdagen in het overzicht op Google Docs) zie je welke lesdagen basic zijn, welke advanced en welke specials.

Wat is felinocentrisch?

Bijzonder aan de lessen is dat je als het ware leert denken als een kat, je bij wijze van spreken in zijn vachtje leert kruipen om diepgaand te begrijpen hoe het gedrag van katten in elkaar zit. Het uitgangspunt van het KGA bij de lessen die georganiseerd worden is de visie dat:
• Probleemgedrag is het gevolg van slecht welzijn.
• Natuurlijk gedrag belangrijk is voor de kat zelf.
• De kat hoeft niets te doen voor mensen in ruil voor iets.
• De kat heeft de controle over zijn gedrag.
• Vrijheid voor zover dit veilig mogelijk is.
• De gedragsmatige behoeften moeten kunnen worden vervuld.
• De leefomgeving moet de kat bieden wat hij nodig heeft.
Deze methode is door het KGA ontwikkeld en is uniek. Het KGA is daardoor de enige die werkt met deze complexe felinocentrische methode en analyse. Dat houdt in dat een felinocentrische KGA Kattengedragsadviseur met andere methoden werkt dan andere kattengedragstherapeuten en dat we dus ook vaak tot compleet andere – en vaak verrassende – conclusies en (100% katvriendelijke) adviezen komen om probleemgedrag te verhelpen.

Los te volgen

Als KGA Kattengedragsadviseur heb je een onderscheidend diploma dat staat voor degelijk, katvriendelijk en professioneel advies. Door de kracht van de boodschap ten volle te benutten ben jíj degene waar men op kan rekenen voor goed advies.
De meeste lesdagen zijn gewoon los te volgen, dat verplicht verder tot niets. Zo kun je het gewoon eens uitproberen of het wat voor je is. Bovendien kun je op elk gewenst moment beginnen. Je hoeft de meeste lesdagen niet op volgorde te doen.
Volg je de voortgezette opleiding in zijn geheel dan is het mogelijk om hem in twee jaar af te ronden, maar je mag er ook langer over doen.
De lessen van de externe docenten worden om het jaar gegeven.

Gratis proefles!

Wil je geheel vrijblijvend eens een les proberen om te zien of het wat voor jou is? 100% gratis!
Geef je daartoe op bij info@kattengedragstherapie.nl en vermeld welke lesdag je het eerste lesblok wilt komen volgen.
Bij een proefles zit geen hand-out. Maximaal 2 cursisten per les. Het geldt uitsluitend voor het eerste lesblok (meestal startend om 10 uur). Niet geldig op lesdagen die uitsluitend bestemd zijn voor de studenten van de opleiding.

Wat leer je?

Het ontwikkelen van competenties om wetenschappelijk verantwoord, modern en katvriendelijk gedragsadvies te kunnen geven, uitgaand van branchespecifieke situaties en felinocentrische uitgangspunten: analyse en behandeling. Je leert naast theoretische ook vooral veel praktische vaardigheden. M.b.v. de in deze opleiding ontwikkelde adviesvaardigheden kun jij zorgen dat het snel tot een verbetering van het probleem komt en daarmee tot beter welzijn voor de kat. Veel eigenaren van een kat met probleemgedrag vinden therapie soms te ver gaan en kiezen liever voor goed werkend, praktisch en laagdrempelig advies in plaats van een uitgebreid behandeltraject. Het komt tegemoet aan de praktische vragen die kattenbezitters hebben als ze last hebben van hun kat. Zo kun je je klanten voorzien van werkend en katvriendelijk advies. Door de grondige en diepgaande kennis van kattengedrag onderscheidt jouw service zich van andere spelers in de markt.

Praktisch

Deze exclusieve KGA Opleiding Felinocentrische Kattengedragsadviseur is buitengewoon praktisch van opzet, waarbij je verschillende voorlichtingsmethoden zult leren gebruiken. Er is tijdens deze uitgebreide opleiding veel aandacht voor de praktische kant van het vak. De huiswerkopdrachten leren je hoe je binnen vier weken tot een verbetering van specifieke gedragsproblemen kunt komen. Hierbij zul je (onder begeleiding) stap voor stap casussen leren doen, waarbij aandacht is voor elk specifiek probleem. Ook vindt een hele lesdag plaats in het asiel om daar katvriendelijk met katten te leren werken. Daarnaast leer je aan de hand van (5) voorbeeldconsulten hoe een consult in de praktijk gaat. In de huiswerkopdrachten voor de verschillende vakken zul je naast de voorbeeldconsulten meerdere gedragsproblemen leren oplossen en krijg je hier ook begeleiding in. En je zult ook begeleid worden in het zelfstandig leren doen van gedragsconsulten. De mogelijkheid bestaat om ook nog na het behalen van het diploma begeleiding te blijven krijgen in het opdoen van ervaring en het succesvol oplossen van problemen.

De voordelen van een opleiding volgen bij het Kattengedragsadviesbureau:

• Bevordert je vaardigheden om de behoeften van katten te vervullen en mensen te helpen dit te bereiken
• Je ontwikkelt zelfvertrouwen in je competenties om met katten te werken
• Je leert hoe je een kat gezond kunt houden en gezondheid te bevorderen
• Je leert je talenten in te zetten om ook anderen meer inzicht in katten te bieden
• Je laat zien hoe belangrijk kennis van gedrag en welzijn is voor de dagelijkse praktijk in het werken met katten
• Je krijgt meer skills en katvriendelijkheid, terwijl je voortdurend in ontwikkeling blijft
• Je weet je kennis op verschillende manieren over te brengen en vergroot je toolbox
• Unieke felinocentrische opleiding
• 100% katvriendelijk

Voor wie?

Deze voortgezette opleiding is o.a. geschikt voor professionals die in de dagelijkse praktijk met vele vragen geconfronteerd worden. Mensen die last van hun kat hebben stellen overal vragen om het opgelost te krijgen: aan de balie in de dierenkliniek of aan de telefoon, aan de kattenfokker, op de sociale media, aan de oppas, trimmer of pension, asiel of in de winkel. Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet alleen een goed en katvriendelijk advies geeft, maar dat de katteneigenaar het ook op gaat volgen en wat ziet in jouw advies?

Op welk niveau?

Deze opleiding is op hbo-niveau. Dit wil niet zeggen dat het gelijk staat aan een erkende meerjarige hbo-opleiding. Wel dat het denk- en werkniveau op hbo-niveau is. Onze docenten staan hier garant voor. We verwachten dat je een redelijke passieve kennis van het Engels hebt en dat het lezen van Engelstalige teksten en enige wetenschappelijke literatuur voor je te doen is.

Is de opleiding erkend?

Voor opleidingen op het niveau van hoger onderwijs die korter dan 1 jaar aan lesdagen beslaan bestaat in Nederland vanuit de Rijksoverheid geen wettelijk erkende accreditatie.

Wetenschappelijk onderzoek

De opleiding KGA Kattengedragsadviseur is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke onderzoeken (die van vandaag dus). De studenten aan de opleiding KGA Kattengedragsadviseur leren basisvaardigheden t.a.v. het lezen van wetenschappelijke literatuur en hoe onderzoek wordt gedaan. De opleiding leidt echter op tot Kattengedragsadviseur en niet tot onderzoeker. Het Kattengedragsadviesbureau pretendeert niet de studenten voor de opleiding KGA Kattengedragsadviseur wetenschappelijk onderzoek te laten kunnen doen door een opleiding van 43 dagen, waarbij bovendien behalve Engels geen vooropleiding wordt gevraagd. Het is simpelweg niet mogelijk om in 43 dagen studenten van basisniveau zich te doen ontwikkelen naar het niveau van een wetenschapper. Die pretentie zou niet waar te maken zijn. Wil je serieus aan de gang met onderzoek dan raden we je aan om een erkende hbo of wo opleiding te gaan volgen, zoals bijv. dierwetenschappen in Wageningen. De meeste aandacht voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden is er immers bij universitaire opleidingen. Hbo- en wo-opleidingen trainen hun studenten minstens 4 jaar in het doen van onderzoek, statistiek, methoden en technieken enz. De initiator van deze opleiding – Marcellina Stolting – heeft wel ervaring in het doen van wetenschappelijk onderzoek, met studenten die zij in de masterfase bij hun afstuderen aan hbo en universiteit begeleidt en bij publicaties.

Wat leer je allemaal?

• Probleemgedrag herkennen en voorkomen
• Welzijnsissues herkennen en voorkomen
• Doorgronden van problemen en de psyche van de kat
• Verhelpen van de problemen vanuit kats perspectief
• Praktijktraining met begeleiding

Deze opleiding bevat lesdagen die onderverdeeld zijn in 6 lesblokken, die je overigens niet op volgorde hoeft te volgen:
Blok 1 & 2: Kattengedrag Basic level (18 lesdagen) & Advanced level (4 lesdagen)
Blok 3 & 4: Specialisatie Voeding & Gedrag (5 lesdagen) en Kattengeneeskunde (7 lesdagen)
Blok 5: Theorie en praktijk van gedragsbehandelingen (6 lesdagen)
Blok 6: Kattengedrag Professional level (5 lesdagen)

Hieronder vind je op volgorde van datum de lesdagen van deze opleiding.

maart 2021

Levenskwaliteit beoordelen Uitverkocht

Elke katteneigenaar gunt zijn of haar kat een fijne levenskwaliteit. Maar het is nog niet zo eenvoudig om een brug te slaan tussen hoe je daar als mens naar kijkt en hoe de kat het beleeft. ...
07 mrt
10:00 - 16:30
Kattengedragsadviesbureau
Bouwerij 102, Amstelveen

Relaties tussen katten

Hoe vormen katten banden met elkaar? Hoe kunnen we die band verbeteren en intensiveren? Dit zijn enkele onderwerpen waar deze cursusdag aandacht aan besteed. ...
13 mrt
10:00 - 17:30
Kattengedragsadviesbureau
Bouwerij 102, Amstelveen

Vacht en gedrag Laatste Tickets

Wat kun je aan de vacht en huid allemaal aflezen? En welke relatie is er met gedragsproblemen? Wat doet stress met de huid en vacht? En wat kun je dan doen? ...
14 mrt
10:00 - 17:00
Kattengedragsadviesbureau
Bouwerij 102, Amstelveen

Praktijkles Katten lezen Laatste Tickets

Je leert op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten bepalen:- wat katten bedoelen met hun gedrag- wat katten nodig hebben. ...
19 mrt
10:00 - 16:30
Dierenopvang Maasland
Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss

Emoties van katten

Emoties begrijpen is een essentieel onderdeel van welzijn. Het heeft invloed op de gezondheid en de levenskwaliteit, maar ook op de relatie met de eigenaren en andere katten. ...
27 mrt
10:00 - 16:00
Kattengedragsadviesbureau
Bouwerij 102, Amstelveen
april 2021

Kittenperiode

Deze cursus leert je precies wat je nodig hebt om kittens een goede jeugd te kunnen bieden. Zinnige cursusdag voor als je met kittens werkt of er voorlichting over geeft. ...
10 apr
10:00 - 18:00
Kattengedragsadviesbureau
Bouwerij 102, Amstelveen

Eetgedrag Laatste Tickets

Alle katten moeten eten en er gaat een heleboel geld om in de diervoedingsindustrie. Maar kennis over eetgedrag ontbreekt veelal en dat leidt tot veel problemen t.a.v. de inname van voer. ...
11 apr
10:00 - 18:00
Kattengedragsadviesbureau
Bouwerij 102, Amstelveen
mei 2021

Relatie kat-mens-hond

Niet elke kat past in elke gezinssituatie. Tijdens deze les gaan we dieper in over de relatie tussen kat, mens en hond. ...
15 mei
10:00 - 16:00
Kattengedragsadviesbureau
Bouwerij 102, Amstelveen
juni 2021

Relatie tussen ziekte en gedrag Laatste Tickets

Katten worden ziek. Het is van belang te weten wat daarin de rol is van de eigenaren, maar ook wat de relatie tussen die ziekte en het gedrag van de kat is. Je leert symptomen herkennen, ook de minder vaak voorkomende. ...
05 jun
10:00 - 16:00
Kattengedragsadviesbureau
Bouwerij 102, Amstelveen
Talking cat

Katten communicatie

Het thema van deze studiedag is: “Je kat begrijpen: katse communicatie” ...
06 jun
10:00 - 17:00
Kattengedragsadviesbureau
Bouwerij 102, Amstelveen
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding (dit wordt vanaf de eerst gevolgde lesdag van de opleiding in rekening gebracht) eenmalig € 280,-, vanaf 1-1-2021 € 315,-
Wat krijg je hiervoor?
– huiswerkbegeleiding via de email
– persoonlijke huiswerkbegeleiding, 2 dagen per jaar op de Bouwerij
– extra online lessen, webinars en zelfstudie na de lesdag die je gevolgd hebt, een wisselend aantal uren per lesdag

Naast online huiswerkbegeleiding organiseert het KGA ook fysieke huiswerkbegeleiding voor studenten aan deze opleiding. Als je wilt komen geef je dan even op via info@kattengedragstherapie.nl, graag ten laatste drie dagen voor aanvang.
10.00-17.00 Bouwerij 102 Amstelveen
2020: vrijdag 12 juni en zondag 15 november, data 2021 volgen binnenkort

Medisch deel 2 (aangeraden te volgen na Blok 1)

Specialisatiemodule Kattengeneeskunde voor KGA Kattengedragsadviseurs

Deze specialisatiemodule vormen de lesdagen 38 t/m 44. Let op: inschrijven voor deze module kan tot vier weken voor aanvang!
Een 7-daagse module kattengeneeskunde die door kattendierenarts Marieke Knies wordt gegeven in het Dierenziekenhuis Drechtstreek. Het kan zijn dat een lesdag verplaatst wordt naar Rijswijk (AniCura Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden), hiervan ontvang je tijdig bericht.
Deze module is speciaal ontwikkeld voor Kattengedragsadviseurs, maar staat ook open voor andere geïnteresseerden. Boeken kan per module, maar ook los per lesdag.
Op de boekenlijst die je krijgt bij inschrijving voor de opleiding staat een boek dat je bij deze module goed kunt gebruiken.
Aan huiswerk en zelfstudie moet je bij deze module rekening houden met ca. 20 extra uren per lesdag.

De docenten van de opleiding KGA Kattengedragsadviseur

Elles Nijssen: Felinocentrische KGA Kattengedragsadviseur regio Leiden/Amsterdam, redacteur/erkend schrijfster over katten, communicatieadviseur.
Els Peeters: MSc bioloog (gespecialiseerd in katten en welzijn), KGA Kattengedragsadviseur, zaakvoerder Comme Chez Chat/Kattenspullen.be
Esther Hagen-Plantinga: MSc Veterinary Medicine, PhD animal nutrition, Diplomate of the European College of Veterinary Comparative Nutrition (ECVCN)
Mandy Sinkeler Meijers: hbo gediplomeerd (gespecialiseerd in katten, stage bij het Kattengedragsadviesbureau) KGA Kattengedragsadviseur en paraveterinair.
Marcellina Stolting: Felinocentrische Kattengedragsdeskundige, docentkattengedrag, grondlegster Felinocentrische analyse en behandeling.
Marieke Knies: MSc Veterinary Medicine, MANZCVS (Feline) kattendierenarts.
Sarah Pesie: Dierenwelzijn expert MSc
Simone de Spa: coach, psychosociaal therapeut en stylist.

Informatie

De totale prijs van de opleiding wordt gevormd door alle losse lesonderdelen bij elkaar op te tellen, zoals hierboven vermeld is.
Indien de hele opleiding in een keer gevolgd en betaald wordt geldt een korting van 5% op de prijs. Kortingen zijn niet te combineren met andere kortingsregelingen.
Studiekosten zijn in veel gevallen geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting. Informeer hiervoor bij je belastingconsulent of bij de belastingdienst.
De opleiding wordt steeds aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Dit kan betekenen dat er gaandeweg je opleiding een lesdag aan de opleidingen kan worden toegevoegd of dat er een vervalt. Hiervan wordt je altijd tijdig op de hoogte gesteld en de kosten hiervoor zullen zo nodig worden verrekend.

Huiswerkbelasting

Huiswerkbelasting en zelfstudie per gevolgde lesdag minstens 8 uur. Aantal uren huiswerk per lesdag verschilt. Totaal aantal ingeschatte uren huiswerkbelasting: 600. Wijzigingen voorbehouden. Het praktische gedeelte bestaat o.m. uit observatieopdrachten, huisbezoeken en presentatie.
Het huiswerk bestaat uit verschillende soorten opdrachten met als doel om kennis toe te passen en te verwerken. De gemaakte huiswerkopdrachten worden ingeleverd en beoordeeld. Eindwerk omvat o.a. een presentatie en een examen. We maken gebruik van ‘blended learning’: dit houdt in dat er zowel fysieke lessen zijn, maar ook huiswerk m.b.v. internet.

Vrijstelling

Vrijstelling is mogelijk van al gevolgde lesdagen met behaald certificaat van het Kattengedragsadviesbureau, mits deze certificaten niet langer dan drie jaar geleden behaald zijn. Vrijstelling geldt niet t.a.v. het huiswerk van deze opleiding. Voor vrijstellingen van andere opleidingen, neem daarvoor contact op met Marcellina Stolting, info@kattengedragstherapie.nl. Het is ook mogelijk om een mondelinge toelatingstoets te doen per lesdag, om te bekijken of er vrijstelling voor mogelijk is. Kosten hiervoor € 50,- Indien vrijstelling voor een lesdag is verkregen is het voor het goed maken van het theorie examen aan te raden om per lesdag de lesmap aan te schaffen, kosten hiervoor per lesmap/dag € 40,-

Gewoon een dag los te proberen

De dagen zijn ook los te volgen van het opleidingstraject. Indien de dagen los gevolgd worden geldt de prijs per dag hierboven genoemd. Bij het opleidingstraject zit ook huiswerk en begeleiding daarbij.

Maximum aantal deelnemers aan de opleiding: 10 per lesdag.

Leslocatie

Bouwerij 102, 1185 XX Amstelveen. Gratis parkeren. Lift aanwezig.
Medische module: Dordrecht, Dierenziekenhuis Drechtsteden, Jan Valsterweg 96. Gratis parkeren.

Inschrijven

Vraag een inschrijfformulier aan bij info@kattengedragstherapie.nl. Inschrijven kan tot 3 dagen voor aanvang. Voor sommige lesdagen dient langer van tevoren worden ingeschreven, deze informatie kun je via de links bij de data terugvinden of boek een lesdag rechtstreeks op onze website.
Bij het inschrijfformulier ontvang je ook nadere informatie (zoals de klachtenregeling), de route en parkeertips.
Ons cursusoverzicht is ook via deze Google agenda te vinden, hierop is abonneren mogelijk: KGA Kalender

Het Kattengedragsadviesbureau geeft al meer dan 20 jaar uitsluitend katvriendelijke opleidingen, cursussen en lezingen, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het welzijn en de belevingswereld van de kat staan bij het Kattengedragsadviesbureau centraal.

Pin It on Pinterest