Wat vangt de kat

Wat vangt de kat?

Veel huiskatten brengen prooidieren naar het baasje. Via een speciale invoermodule kan iedereen deze vangsten registreren. Deze actie van Waarneming.nl en Vroege Vogels blijkt zeer succesvol! Inmiddels zijn zo ruim 3000 waarnemingen ingevoerd.

Het grootste deel (94%) betreft zoogdieren (met name (spits)muizen), maar ook vogels (5%), reptielen, amfibieën en insecten worden gemeld. Van de 27 gemelde soorten zoogdieren worden Bosmuis (n=784) , Huisspitsmuis (n=653) en Veldmuis (n=580) het vaakst gemeld. Ook zijn enkele landelijke zeldzaamheden gemeld zoals de Waterspitsmuis, Veldspitsmuis, Grote bosmuis, Zwarte rat en Noordse woelmuis. Verder worden vleermuizen met 19 individuen en 4 soorten ook zo nu en dan aangetroffen als prooi. Ook bij de vogels zijn enkele zeldzaamheden ingevoerd zoals een Alpenheggenmus, Draaihals en een schaarse soort als het Bokje. Ook 5 Ringslangen zijn toch wel het vermelden waard.

Wil je ook meedoen met het onderzoek?

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!