Castratie

Veel dierenartsen raden vroegcastratie aan

Veel mensen weten niet dat het mogelijk is om kittens onder de 6 maanden te laten helpen (castreren, zoals de operatie ook voor poezen en katers heet) en dat dit beter is. Een poes hoeft niet eerst een nestje te krijgen, er is sprake van een kattenoverschot t.a.v. de rasloze Huis-, Tuin- en Keukenkat (HTK). Dat komt mede doordat er te laat gecastreerd wordt en men niet weet dat katten al vanaf 4 maanden vruchtbaar kunnen zijn. In Nederland loopt men nogal achter qua kennis op dit gebied. Veel dierenartsenorganisaties raden ook vroegcastratie aan. Vanaf 2006 raadt de Engelse Cat Group (een samenwerkingsverband van vele organisaties) castratie onder de leeftijd van 17 weken aan. Ook de AAFP (American Association of Feline Practitioners) is al vanaf 2010 voor vroegcastratie (leeftijd van 6-14 weken). Het is een veilige en effectieve methode om het kattenoverschot terug te dringen en levert bovendien op de lange termijn medische en gedragsmatige voordelen op voor de individuele kat. 70% van de dierenartsen in een Australisch onderzoek doet aan vroegcastratie om het kattenoverschot in te dammen. De American Veterinary Medical Association, American Animal Hospital Association, Association of Feline Practitioners, en de Association of Shelter Veterinarians raden aan om je kat onder de leeftijd van 5 maanden te laten helpen. De British Veterinary Association raadt aan om kittens met 16 weken te laten helpen en zwerfkittens- of opvangkittens ook jonger dan 16 weken. Ook de Federation of Veterinarians of Europe raadt castratie op 16 weken aan.

Zorgen om vroegcastratie

Er worden heel veel argumenten genoemd en bedacht tegen vroegcastratie, maar uit onderzoeken die daarnaar zijn gedaan blijken die allemaal op een kennisgebrek gebaseerd te zijn. Mensen die bij zijn met hun kennis op dit gebied zijn voorstander. Alle argumenten die genoemd kunnen worden kunnen ontkracht worden met wetenschappelijke inzichten. Een groot deel daarvan is te vinden via onderstaande link over vroegcastratie.

Nadelen van een nestje

Bij het nemen van een nestje – ook een gelegenheidsnestje, gepland of ongepland – is de fokker (zo genoemd, zelfs al gaat het maar om een oepsnestje) wettelijk aansprakelijk voor de ‘kwaliteit van het geleverde product’. Als er iets aan de kitten mankeert is de fokker daar binnen een bepaalde termijn voor aansprakelijk, ook financieel. Ook als het gaat om een gratis weggegeven kitten. De poes laten helpen kan dan goedkoper uitpakken dan een schadeclaim van een kittenkoper. Als de vader van het nestje niet bekend is, weet je ook niet of hij via zijn genen een mensenschuw karakter doorgeeft of erfelijke aandoeningen of zelfs gedragsproblemen zoals angst. Nogmaals: als de kitten niet aan de verwachtingen van het ‘product’ voldoet, kan dit tot een schadeclaim leiden. T.a.v. de kosten voor castratie poes en kater geven dierenklinieken en dierenwelzijnsorganisaties regelmatig allerlei kortingen hierop. Helaas hoort het KGA regelmatig dat mensen hun zwangere poes de deur uit doen, omdat ze de kosten voor een heel nestje niet kunnen dragen. Afstandskosten voor het asiel zijn voordeliger dan de kat laten helpen, maar met kortingsacties kan dat schelen. Ook een zwangere poes kan nog geholpen worden. Dat voorkomt uithuisplaatsing.
Een ander probleem is dat de meeste mensen die een nestje nemen kittens niet lang genoeg bij de moeder laten. Zelfs als die moeder er nog is worden ze onder de wettelijke minimumleeftijd van 7 weken al van de hand gedaan. Er zijn echter veel aanwijzingen dat het beter is om kittens minimaal 16 weken moederliefde te gunnen.

Het Kattengedragsadviesbureau heeft hierover in 2015 een rapport geschreven en aangeboden aan de Tweede Kamer om de Wettelijke Scheidingsleeftijd op te hogen.

Verder blijkt ook dat het kennisgebrek over kattenwelzijn een rol speelt bij de socialisatie van kittens, waardoor men kittens geen 16 weken socialisatie biedt, met alle gevolgen van dien.
Een nest kittens optimaal socialiseren en een goede basis bieden kost geld, tijd en moeite. Als men dat er niet in wil steken, is castratie diervriendelijker.
Een groot nadeel van zwangerschap niet tijdig voorkomen door castratie is dat het in hoge mate bijdraagt aan het kattenoverschot, ook in asielen en opvang. We hebben in Nederland minstens 10% van de kattenpopulatie teveel en geen huizen voor de katten. Het Kattengedragsadviesbureau is voorstander van verplichte castratie van alle katten naar Belgisch model, met een opvangnet voor mensen met een minimum inkomen.

Castratie en gedragsproblemen

Castratie is geen oplossing voor een gedragsprobleem. Als een kitten al probleemgedrag vertoont, is onze ervaring dat de operatie de problemen kan verergeren. Castratie voorkomt de hormonale ontwikkeling. Castratie voorkomt ongewenste nestjes en krolsheid en hormoon gerelateerd sproeien, maar helpt niet altijd tegen sproeigedrag. En niet alleen katers sproeien, poezen sproeien ook. Sproeien kan na castratie nog wel door medische of gedragsmatige oorzaken komen. Het Kattengedragsadviesbureau krijgt regelmatig katten aangemeld voor behandeling, die voor de castratie al gedragsproblemen bleken te hebben en die na de castratie zijn verergerd. O.a. agressie en stress. Daarnaast kan de castratie (heet zo voor kater en poes) wel degelijk ook als een trauma ervaren worden, dat heeft te maken met de traumagevoeligheid en hoe katvriendelijk de dierenkliniek is. Dit is bij kittens minder het geval omdat ze sneller herstellen en samen met de nestgenootjes zijn.

Meer weten over vroegcastratie zoals het laten helpen van katten onder de leeftijd van 17 weken?

De voordelen van castratie

Voor de poes/kattin

  • Geen ongewenste kittens
  • Geen kattengejank tijdens krolsheid
  • Minder kans op oplopen en verspreiden van FIV en FeLV
  • Minder kans op sproein
  • Indien onder 6 maanden geholpen: minder kans op borstkanker

Voor de kater

  • Minder uithuizig, hierdoor minder risico om aangereden te worden
  • Minder vechtlustig, minder risico op verwonding
  • Minder kans op oplopen en verspreiden van FIV en FeLV
  • Minder kans op sproeien
  • Kan geen teelbalkanker meer krijgen

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!