Dominantie

Dominantie is een belangrijk onderwerp, omdat mensen denken dat katten dominant zijn. Daarom in het kort uitleg over een onderwerp waar boeken over vol zijn geschreven.

The American Veterinary Society of Animal Behavior raadt de theorie over dominantie af als het gaat om het interpreteren van probleemgedrag. Omdat het geen inzicht geeft, maar juist het gedrag daardoor niet goed geïnterpreteerd wordt.

De definitie van dominantie als een relatie tussen individuele dieren gaat ervan uit dat die relatie wordt gebaseerd op een vorm van geweld/agressie en onderwerping, om te bepalen wie er toegang krijgt tot eten, seksueel interessante partners en rustplekken. Bij dominantie hoort onderwerping. Van dominantie is uitsluitend sprake als de dominante de toegang aan het beheren is.
Katten die in groepen leven (samen met andere katten) missen een duidelijke dominantie hiërarchie en post- conflict mechanismes zoals verzoening.
Ruzie tussen katten heeft gewoonlijk heel andere oorzaken.

 

In onze relatie met katten is dit natuurlijk helemaal niet aan de orde. Probleemgedrag waar mensen last van hebben hebben heel andere oorzaken en hebben niets met dominantie te maken. Wat een baasje wil is niet zelf volgens de correcte definitie dominant zijn over hun kat, maar ze willen van het probleemgedrag af. En dat heeft niets met dominantie te maken. Eigenaren willen wel de baas zijn over het gedrag van hun kat, maar ook dat valt niet onder dominantie. Want een kat onderwerpt zich niet. Helaas is misbruik van de dominantie theorie er de oorzaak van dat men dieren straft.

Wetenschappelijke referenties:
– Bernstein, I.S. 1981. Dominance: The baby and the bathwater. J Behav Brain Sci 4:419-57.
– Drews, C. 1993. The concept and definition of dominance behavior. Behaviour 125: 284-313.
– van den Bos R, de Cock Buning T 1994. Social behaviour of domestic cats (Felis lybica f. catus L.): a study of dominance in a group of female laboratory cats. Ethology 98, 14-37
– van den Bos R 1998. Post-conflict stress-response in confined group-living cats (Felis silvestris catus) Applied Animal Behaviour Science 59, 323-330

Wil je meer weten? Het wordt o.a. ook besproken op de KGA Kattendag ‘Katse Communicatie’. Meer informatie daarover kun je vinden op: https://www.facebook.com/Kattengedragsadviesbureau/events

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!