Het opvoeden van kittens

Het opvoeden van kittens, is dat nou nodig? Is dat geen grap? Is dit geen gekkigheid? Nee, zeker niet! Het opvoeden van kittens kan, is nodig en het moet zelfs. Het is nodig om het kitten bekend te laten worden met alles wat in zijn wereld voorkomt: mensen, katten, honden, vogels, situaties, vuurwerk enz. Als je het kitten niet opvoedt zadel je de kat op met stress of je kat wordt schuwer dan nodig zou zijn.

Dat kinderen opgevoed worden, vindt men tegenwoordig gelukkig gewoon, maar zestig jaar geleden was dat nog niet zo hip. Kinderen werden toen gewoon geboren en gewoon groot, er was nog geen specifieke aandacht voor het “opvoeden” als zodanig. Hetzelfde geldt voor honden, honderd jaar geleden had men gewoon een hond. Het hebben van aandacht voor de hond en het feit dat deze getraind moet worden, is pas van de laatste twintig jaar.
Dat ook kittens en katten opgevoed zouden moeten worden is een relatief nieuw gegeven. Fokkers en dierenliefhebbers hebben al al in de praktijk signalen bemerkt, waardoor zij tot de conclusie waren gekomen dat er meer nodig is om van een kitten een fijn huisdier te maken. Zij merkten dat een kitten dat een leven als huisdier gaat leven dat makkelijker kan, als het ook in de huiskamer is opgegroeid. Zij merkten ook dat een kitten, dat kwam uit een nestje in de schuur, toch vaak wat angstig bleef als er bezoek kwam. Gaandeweg zijn ook wetenschappers zich met dit gegeven bezig houden. Uit onderzoek blijkt dat een kitten dat vanaf twee weken 40 minuten per dag in de hand wordt genomen, vriendelijker zal zijn naar mensen, dan een die 10 minuten per dag opgetild wordt. Als u dus een vriendelijke kat wilt, is dit iets waar u op zou kunnen letten. U kunt vragen aan de eigenaar van het nestje of en hoe vaak de kittens opgetild worden.

Hoe moet u een kitten opvoeden?

Dat ligt er eigenlijk maar helemaal aan, wat de bedoeling is met het kitten. Gaat u graag elke zomer met uw kat naar Zuid-Frankrijk in de auto, dan zou de fokker het kitten al vast moeten wennen aan autorijden. Er is een specifieke manier waarop een kitten dit het beste leert. Op een kat-eigen-wijze, een die uitgaat van de leermogelijkheden van de kat. Als het de bedoeling is dat het kitten in een huishouden met twee honden gaat komen, dan zou de fokker (of het eerste baasje) het kitten al direct moeten wennen aan een hond. Ook hier bestaat weer een specifieke wijze voor, waarop een kitten dit het beste aan kan leren. Stel dat het kitten helemaal alleen gehuisvest zal gaan worden (wat niet aanbevelenswaardig is), dan is het handig om het kitten hier alvast aan te wennen. Maar als de keuze aan de kat zou zijn, zou er sprake zijn van een groepsverband. De basis wordt dan gevormd door moederpoes met de kittens en vrouwelijke familieleden. Katten zijn graag samen.

Wat is het nut van een kitten ergens aan laten wennen?

Het nut van wennen is dat een kitten leert langzamerhand om te gaan met die specifieke situatie, waarin een bepaalde aanpassing van hem gevraagd wordt. Een kitten moet stapsgewijs leren om te gaan met die nieuwe situatie. Dit is ook nuttig ter voorkoming van stress, want een kitten kan echt gestresst raken als deze in een nieuwe situatie komt, die totaal onbekend en beangstigend is. Een kitten moet als het ware leren om vertrouwen te krijgen in die onbekende persoon of situatie. In principe maakt het niet zoveel uit waar het kitten vandaan komt, hoewel kittens die bij een betrokken fokker opgroeien een grote voorsprong. Een betrokken fokker heeft een kitten kennis laten maken met autorijden, aaien, borstelen, honden, kinderen, knuffelen, bezoek enz.

Een kitten dat 13 weken bij de moederpoes blijft, (bij veel rasverenigingen is dit verplicht ) maakt de twee socialisatieperioden door in een vertrouwde omgeving. Hij leert van de moederpoes, nestgenootjes, andere katten in huis en zijn eerste menselijke verzorgers.

Voorwaarden.

Idealiter dient het kitten al in de periode dat het nog bij de moeder is, vanaf twee weken, langzaam aan en gestructureerd in een vertrouwde en liefdevolle omgeving kennis te maken met situaties waar het later mee om moet leren gaan.

Het laten wennen dient altijd stapsgewijs en gestructureerd te gebeuren en wel dusdanig dat de vertrouwensrelatie met de kat goed blijft. Straffen moet u dan ook nooit doen. De kat begrijpt er niks van, die heeft nooit Nederlands geleerd. Of leren omgaan met geweld. Een kat kan niet spreken, en toch verwachten veel mensen van hun kat dat deze hen begrijpt als u taal gebruikt. Terwijl een ieder weet dat een kat geen Nederlands spreekt. U kunt wel pogen meer van de kat te begrijpen. U kunt gaan inzien dat de manier waarop een kitten leert, veel te maken heeft met de eigenheid van het dier. Vertrouwen, liefde en positiviteit zijn de basisvoorwaarden om een kat iets te leren. Als een kat niet leert wat u van hem verlangt, is het waarschijnlijk dat het aan de door u gebruikte leermethode ligt. Relatief nieuw is het fenomeen kattengedragstherapie (al bestaat het al vanaf 1988). Een kattengedragstherapeut is een specialist in het gedrag van de kat, en met name de wijze waarop de kat nieuwe lastige dingen aanleert en afleert. Hier kunt u tevens terecht voor adviezen omtrent het aanleren van nieuwe situaties aan kittens. Advies kunt u al inwinnen vanaf dat uw poes zwanger is. Maar vaak belt men pas als het gedragsmatig niet zo lekker loopt. En dan rijst vaak de vraag: wat te doen met ongewenst gedrag?

Kunt u uw kitten iets leren?

Ja, zeker kan dat! Een kitten kan heel veel leren zelfs. Om een voorbeeld te geven: het heeft al gauw in de gaten dat als u naar de keuken loopt, een bepaalde kast openmaakt, en daar een blikje kattenvoer uithaalt, dat dat betekent dat het eten gaat krijgen. Het kitten zal vaak tegen uw been aanwrijven, soms mauwen, duidelijk opgetogen over wat komen zal. Een ander voorbeeld: u speelt graag met uw kitten. En katten, kittens dus ook, hebben nagels. Het kitten is zo klein dat het logisch is, dat deze u wel eens krabt. U vindt dat helemaal niet erg, het is speelsheid. Alleen soms doet het wel echt pijn, soms loopt u zelfs met een pleister. Dit zijn twee praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat het kitten iets leert. In het eerste voorbeeld heeft het geleerd dat u uit die kast (op dat tijdstip) eten haalt en dat de kat dat gaat krijgen. In het tweede voorbeeld heeft het kitten geleerd dat het nogal ruw mag spelen. Zou het dit doen met een nestgenoot, dan zou deze hem wel duidelijk maken dat dit niet op prijs werd gesteld. Maar omdat mensen helaas wel Chinees en Noors, maar nog geen kats spreken, wordt de communicatie tussen kitten en zijn/haar nieuwe baasje nogal bemoeilijkt.

Marcellina Stolting

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!