Kattengedragsadviesbureau biedt rapport over de scheidingsleeftijd aan de Tweede Kamer

Nieuwe inzichten in hoe lang kittens hun moeder nodig hebben

23 juni 2015 heeft het Kattengedragsadviesbureau de Tweede Kamercommissie Economische Zaken ‘Zestien weken moederzorg, een solide basis voor kattenwelzijn” aangeboden. Dit rapport toont aan dat de gebruikelijke adviezen over de leeftijd waarop kittens van hun moeder kunnen worden gescheiden, niet up-to-date zijn.

Wereldwijd is dit het eerste rapport dat op basis van fysieke, biologische, neurologische en gedragsmatige factoren tot een advies komt over hoe lang kittens hun moeder nodig hebben. Het doel van het rapport is een ophoging van de huidige wettelijke scheidingsleeftijd van zeven naar zestien weken.

Aanmaak verzadigingshormoon verstoord

Kittens worden in ons land stelselmatig te jong van hun moeder gescheiden. Dit vergroot de kans op het ontwikkelen van obesitas, blaasproblemen en andere gezondheidsproblemen. Als kittens bijvoorbeeld korter dan dertien weken moedermelk krijgen, zorgt dit voor een levenslange verstoring van de aanmaak van het verzadigingshormoon leptine. Daardoor raken zij minder snel verzadigd. Hevige stress vóór de leeftijd van zestien weken, zoals gescheiden worden van de moeder, zorgt voor een verhoogde stressgevoeligheid. Dat geeft gedurende het hele kattenleven meer kans op het ontwikkelen van gedragsproblemen. Katten hebben hun moeder tussen week acht en zestien nodig om van haar te leren hoe katten onderling met elkaar omgaan. Dat kunnen ze alleen in die periode, en dat leren ze het beste van hun moeder. En dit zijn slechts enkele voorbeelden van redenen om kittens zestien weken bij hun moeder te laten.

Hoe de kattensector adviseert

Het rapport baseert zich op recente wetenschappelijke artikelen en op onderzoeken die studenten van hbo- en wo-opleidingen in opdracht van of in samenwerking met Kattengedragsadviesbureau hebben gehouden. Zij deden een literatuuronderzoek, hielden interviews en namen zij enquêtes af. Daaruit bleek dat slechts 20% van de professionals in de kattensector (dierenklinieken, asielen, kattengedragsdeskundigen en fokverenigingen) zich bij adviezen over de scheidingsleeftijd baseert op wetenschappelijke inzichten, die bovendien gedateerd zijn. De overige 80% adviseert veelal op basis van ervaring.

Asielen

Uit onderzoeken van studenten is eveneens gebleken dat 94% van de katteneigenaren signalen van probleemgedrag ziet bij hun kat, zoals angst en aan meubels krabben. Hierbij is een relatie met de scheidingsleeftijd aangetoond. Probleemgedrag is een belangrijke reden voor het afstaan van katten aan het asiel. Door kittens zestien weken bij de moeder te laten, zal het aanbod van katten aan het asiel afnemen.

Onbewust

Omdat de overheid de wettelijke scheidingsleeftijd ooit heeft vastgesteld op zeven weken, menen velen dat dit een goede leeftijd is. Een kitten is qua ontwikkeling echter pas met zestien weken klaar om ‘op eigen benen’ te functioneren. In de natuur gaan moeder en kittens op z’n vroegst met zestien weken uiteen, uitsluitend als overlevingsstrategie als er een voedseltekort is. Anders blijven zij aanmerkelijk langer bij elkaar.

Rapport

Het rapport Zestien weken moederzorg. Een solide basis voor kattenwelzijn is geschreven door Eva de Vette en Marcellina Stolting. Het wordt op 23 juni om 13.45 aangeboden aan de voorzitter van de Commissie van Economische Zaken in het kader van het Algemeen Overleg Dierenwelzijn. Het rapport is te verkrijgen bij het Kattengedragsadviesbureau.

Rapport

Het gehele rapport is te bestellen bij het Kattengedragsadviesbureau en kost € 47,50 (ex porto).
Een samenvatting ervan is gratis te verkrijgen door een email te sturen.

Cursus

Er wordt elk jaar een cursusdag gegeven die geheel over dit onderzoek zal gaan. De informatie op de cursusdag is anders samengesteld dan het rapport of dit persbericht.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!