Ongecastreerd plaatsen

Helaas worden er nog erg veel katten ongecastreerd (zoals dat ook bij de poes/kattin heet) geplaatst. Deze dieren dragen sterk bij aan het kattenoverschot.

Waarom worden katten ongecastreerd geplaatst?
  • Castratie kost geld, het is dus goedkoper om ze ongecastreerd te plaatsen.
  • Er zijn misvattingen over.

Zo denken veel mensen dat een kat pas vanaf een bepaalde leeftijd geholpen kan worden. Op de toonaangevende diergeneeskundige Cornell University in Amerika kunnen ze het al vanaf 5 weken jong! In de Scandinavische landen doen ze het vaak vanaf 11 weken. En in Nederland zijn er ook steeds meer dierenartsen die de noodzaak kennen van het z.s.m. castreren van dieren, voor deze bijdragen aan het kattenoverschot. (KGA heeft katten in de praktijk -broertje/zusje- die elkaar met 3 maanden hebben bevrucht en met 5 maanden papa en mama waren).

  • Mensen vinden castreren zielig. Maar gezien de hoeveelheid katten die dagelijks weglopen, als zwerfkat moeten leven of in het asiel belanden is uitbreiding van de kattenpopulatie veel dieronvriendelijker.
  • Men denkt dat fokkers dit doen om “hun lijnen” te beschermen, i.p.v. dat de fokkers hun verantwoording nemen om niet te willen bijdragen aan ongewenste nestjes.

Steeds meer asielen plaatsen kittens al geholpen, maar niet allemaal helaas. Je zou zeggen dat juist zij wel beter moeten weten. Echter zij krijgen dan ook met weerstand te maken van bijv. vrijwilligers die castratie zielig vinden of van hun dierenarts die er niet aan mee wil werken voor een bepaalde leeftijd. (Lees: na het inzetten van de hormonale ontwikkeling).

Als een asiel een dier ongecastreerd plaatst, kan het nieuwe baasje gewoonlijk terugkomen voor een gratis castratie. Echter slechts 50% van de adoptanten doet dit. Waardoor de overige 50% van de ongecastreerd geplaatste katten gewoon de kans krijgt om zich voort te gaan planten. Je zou denken dat de asieldierenartsen toch op de hoogte zouden moeten zijn van dit gegeven?

KGA pleit er dan ook voor om elke kat altijd gecastreerd te plaatsen. Dat levert pas een effectieve reductie van ongebreidelde voorplanting op en is dus een flinke investering in het vergroten van kattenwelzijn. Het is dan ook extra raar dat niet alleen de asiels, maar ook zelfs dierenartsen hiertegen zijn. Vaak komt dat door allerhande achterhaalde ideeën over castratie. Daarom is de Universiteit van Gent bezig met onderzoek hiernaar. Zodat de dierenartsen op hun opleiding de nieuwste kennis over castratie meekunnen krijgen. Dat scheelt pas dierenleed.

Uit de media

Onkelinx wil katten verplicht steriliseren

Elk jaar krijgen 11.000 poezen zonder baasje dodelijk spuitje

Minister van Dierenwelzijn Laurette Onkelinx (PS) overweegt alle jonge katjes in asielen, kwekerijen en dierenwinkels verplicht te latensteriliseren. Nu worden jaarlijks meer dan 11.000 katten geëuthanaseerd. Werner Rommers

Het zijn trieste cijfers. In ons land wordt elke 40 minuten een kat een dodelijk spuitje toegediend omdat niemand er blijf mee weet. DeRaad voor Dierenwelzijn adviseerde al enkele keren om huiskatten daarom verplicht te laten steriliseren of castreren. Onkelinx wil nu actie ondernemen.’Het grote aantal honden en katten dat in de dierenasielen wordt geëuthanaseerd, blijft verontrustend.’

Ze laat nu onderzoeken of het zin heeft om alle jonge katjes in asielen, kwekerijen en dierenwinkels verplicht te steriliseren of castreren.Het advies van de Raad voor Dierenwelzijn vindt ze te verregaand. ‘Het zal moeilijk zijn of zelfs onmogelijk om bij alle eigenaars te controleren of hun katten gesteriliseerd zijn.’ Door sterilisatie of castratie te verplichten bij jonge katjes in asielen, kwekerijen en dierenwinkels wordt vermeden dat de latere eigenaar niets onderneemt, bijvoorbeeld wegens de kostprijs van zo’n sterilisatie. Die bedraagt zo’n 50 à 100 euro.

Onkelinx wil wel eerst de zekerheid dat de jonge katjes niet lijden onder de vroege sterilisatie. Ze heeft daarom een wetenschappelijk onderzoek besteld. Dierenartsen zijn niet helemaal overtuigd dat met dit plan alle problemen opgelost zijn omdat veel jonge katjes van bij buren, familie of vrienden komen. ‘Het aantal jonge katjes dat uit kwekerijen, dierenasielen en- winkels komt, is te verwaarlozen’, zegt Jan Deleu van de Vlaamse Dierenartsenvereniging.

Naschrift: vroegcastratie is gedragsmatig aan te bevelen en leidt niet tot extra gezondheidsrisico’s. Lees ook het bericht over vroegcastratie.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!