Waarom hebben katten plots toch ruzie?

Het is niet zo dat katten zomaar conflicten hebben. daar hebben ze een heel goede reden voor, ook al kan die voor ons mensen duister zijn. Vaak is het zo dat als katten plots conflicten hebben, er of een medische reden voor is, of een gedragsmatige reden. De medische reden kan bijv. wezen dat de ene kat al veel eerder dan wij in de gaten heeft dat er een ziek aan het worden is. Een gedragsmatige reden is, dat er al veel langer een tot dan toe nog niet aan het licht tredend gedragsprobleem is geweest. Dat kan bijv. gaan om angst, de achtergrond van de kat of andere gedragsproblemen. Katten zijn opportunisten, die snel in de gaten hebben of ze iemand uit hun territorium moeten verjagen om welke reden dan ook. Daarom is het toch zaak om bij conflicten tussen katten eerst te zien of er een medische oorzaak voor is, waarna met behulp van een kattengedragstherapeut vastgesteld kan worden wat de sluimerende problemen waren, waardoor dit (voor gedragstherapeuten niet plotse) conflict tussen katten kan zijn ontstaan. En: katten vechten conflicten niet uit. Voorkomen is dus beter dan genezen!
Bovendien maakt de duur van de conflicten de prognose op verbetering slechter. Kortom: wacht niet te lang met hulp zoeken.

De herintroductie methode

Er wordt op internet vaak gesproken over katten opnieuw aan elkaar voorstellen. De zogeheten herintroductie. Deze werkt echter niet als er onderliggende medische of gedragsproblemen spelen. Dan heeft u toch professionele begeleiding nodig.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!